Zaman

Geçen zamanı söyleyen çok, kalan zamanı bilen gelsin.